solidarny co to jest
Co to znaczy solidarny? Definicja solidarny poczuwający się do współodpowiedzialności.

Czy przydatne?

Definicja solidarny

Definicja z ang. solidary, z niem. solidarisch.

Co to znaczy SOLIDARNY solidarny poczuwający się do współodpowiedzialności, współdziałania; mający właściwe z kim poglądy, interesy, cele; jednomyślny; s. dług - prawn. za którego całość odpowiada każdy z dłużników.solidaryzm kierunek społ.-polit. głoszący solidarność, jedność interesów wszystkich klas.Etym. - z fr. solidaire 'solidarny, wzajemnie odpowiedzialny' z ?Xac. (in)solidum 'za całość; obejmując wszystko'; zobacz in- 2; solidus 'trwały; całkowity'; por. konsolidacja; saldo; sold; sou

Czym jest solidarny znaczenie w Znaczenie S .