stacjonarny co to jest
Co to znaczy stacjonarny? Definicja stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu.

Czy przydatne?

Definicja stacjonarny

Definicja z ang. stationary, z niem. stationär.

Co to znaczy STACJONARNY stacjonarny nieruchomy, stały, nie zmieniający miejsca pobytu; (s-e szkolnictwo) gdzie zajęcia odbywają się w szkole (w przeciwieństwie od zaocznego).Etym. - ?Xac. stationarius 'stały; garnizonowy' od statio 'stan(ie); bezruch; warta, strażnica; kotwicowisko' od status, zobacz status; por. station wagon

Czym jest stacjonarny znaczenie w Znaczenie S .