stalinizm co to jest
Co to znaczy stalinizm? Definicja stalinizm polityka i mechanizm władzy Iosifa Stalina (właśc. I.

Czy przydatne?

Definicja stalinizm

Definicja z ang. Stalinism, z niem. Stalinismus.

Co to znaczy STALINIZM stalinizm polityka i mechanizm władzy Iosifa Stalina (właśc. I. Dżugaszwili, 1879-1953), dyktatora ZSRR od 1929 r., "pierwszego sekretarza" KPZR (Komunistycznej Partii Związku Radzieckiego), który uczynił z zacofanego państwie mocarstwo militarne i potęgę przemysłową kosztem mln ofiar straszliwego, absurdalnego terroru; ekstensywny postęp państwie, pozbawiony dynamiki, wynalazczości, gospodarności, sparaliżowany poprzez biurokrację partyjną, sprawił, Iż to supermocarstwo, nie zdoławszy wyjść ani na chwilę z warunków ostrego niedoboru i zapóźnienia gosp., popadło z czasem w ruinę ekonomiczną i chaos polit., mimo prób przebudowy (zobacz pieriestrojka) i wprowadzenia wolności słowa (zobacz głasnost), wykonywanych poprzez Michaiła Gorbaczowa

Czym jest stalinizm znaczenie w Znaczenie S .