steno co to jest
Co to znaczy STENO? Definicja STENO- w złożeniach: wąski; ciasny; ścisły; jednorodny; ograniczony.

Czy przydatne?

Definicja STENO

Definicja z ang. STENO, z niem. STENO.

Co to znaczy STENO STENO- w złożeniach: wąski; ciasny; ścisły; jednorodny; ograniczony; mały; por. eury-.stenografia pisanie skrótowe (dzięki uproszczonych liter i symboli reprezentujących słowa i wyrażenia), pozwalające na dosłowne zapisywanie przemówień, wykładów, poleceń, treści korespondencji i tym podobnestenotypia pisanie na maszynie stenograficznej.stenot(r)opizm biol. właściwość organizmów polegająca na zdolności przystosowania się do wąskiego zakresu zmienności czynników środowiska zewn., na przykład temp., wilgotności, rodzaju pożywienia.stenogram zapis stenograficzny.stenokardia med., zobacz angina pectoris.Etym. - gr. stenós 'wąski; ciasny; szczupły'; zobacz -graf-; n.z łaciny stenocardia 'jw.'; zobacz -kardi(o)-; -trop-; -top-; -typ

Czym jest STENO znaczenie w Znaczenie S .