stere co to jest
Co to znaczy STERE? Definicja STERE(O)- w złożeniach: stały, ciało stałe; trójwymiarowy.

Czy przydatne?

Definicja STERE

Co to znaczy STERE STERE(O)- w złożeniach: stały, ciało stałe; trójwymiarowy, przestrzenny, bryłowaty; stereoskopowy.stereoskopia dwuoczne widzenie przestrzenne (plastyczne); sposób uzyskiwania obrazów dających wrażenie przestrzenne dzięki szczególnych aparatów optycznych (fot., video. i tak dalej).stereotypia sposób wykonywania odlewów składu druk. (stereotypów) dla druku ogromnych nakładów a. dalszych, nie zmienianych wydań.stereotyp psych., socjol. szablon, uproszczony, tradycyjny, zazw. irracjonalny obraz rzeczy, osób, instytucji i tak dalej, złożony z cech poczytywanych za charakterystyczne dla nich, wpojony poprzez środowisko w świadomość członków jakiejś ekipy, warstwy społ., klasy.stereofonia metoda utrwalania i odtwarzania dźwięków pozwalająca uzyskiwać sukces przestrzenny w okresie słuchania (różnokierunkowość i przemieszczanie się źródeł dźwięku).stereometria dział geometrii elementarnej, gdzie rozważa się figury przestrzenne (bryły); por. planimetria.stereotypowy druk. odbity ze stereotypów; szablonowy, oklepany, utarty, schematyczny.stereotypy psych., socjol. pojęcia ludzi, elementów, stosunków i sytuacji, których dokonujemy nieustannie i które przekazuje tradycja społ.Etym. - gr. stereós 'stężały; twardy; masywny'; zobacz -fon; -metr; -skop; -typ

Czym jest STERE znaczenie w Znaczenie S .