stych co to jest
Co to znaczy STYCH? Definicja STYCH w złożeniach: wiersz a. strofa, złożona z określonej liczby a.

Czy przydatne?

Definicja STYCH

Definicja z ang. Štych, z niem. Štych.

Co to znaczy STYCH STYCH w złożeniach: wiersz a. strofa, złożona z określonej liczby a. określonego rodzaju wersów.stychomytia dialog w dramacie gr., złożony z jednowersowych replik.Etym. - gr. stichos 'rząd; linia; wers'; por. akrostych; dystych; hemistych; gr. stichomythía 'jw.'; mýthos, zobacz mit

Czym jest STYCH znaczenie w Znaczenie S .