sublimacja co to jest
Co to znaczy sublimacja? Definicja sublimacja fiz. przejście ciała (jak na przykład jod, kamfora.

Czy przydatne?

Definicja sublimacja

Definicja z ang. sublimation, z niem. Sublimation.

Co to znaczy SUBLIMACJA sublimacja fiz. przejście ciała (jak na przykład jod, kamfora, naftalen) ze stanu stałego od razu w stan lotny a. na odwrót (na przykład powstawanie kryształów z par); psych. mechanizm uwznioślenia pierwotnych popędów i instynktów i zmiany ich na dążności i poczynania społecznie aprobowane, sankcjonowane, "szlachetniejsze"; por. libido.sublimat chem. chlorek rtęciowy, biały, krystaliczny proszek silnie trujący, użytkowany do dezynfekcji.sublimować zobacz sublimacja (fiz. i psych.).Etym. - śrdw.z łaciny sublimatum 'sublimat' i sublimatio 'wznoszenie' od ?Xac. sublimare 'wznosić; wywyższać' z sublimis 'wzniosły; ulatujący'; zobacz sub-; limen 'próg'; por. eliminacja

Czym jest sublimacja znaczenie w Znaczenie S .