supozycja co to jest
Co to znaczy supozycja? Definicja supozycja przypuszczenie, domniemanie, domysł, hipoteza.

Czy przydatne?

Definicja supozycja

Definicja z ang. supposition, z niem. Vermutung.

Co to znaczy SUPOZYCJA supozycja przypuszczenie, domniemanie, domysł, hipoteza.suponować przypuszczać, zakładać.supozytorium med. czopek leczniczy.Etym. - późn.z łaciny suppositorium 'czopek' (z r.nij. od suppositorius 'podłożony') i suppositio 'hipoteza, przypuszczenie' od supponere 'przypuszczać' z ?Xac. 'podkładać; podstawiać'; zobacz sub-; ponere, zobacz pozycja

Czym jest supozycja znaczenie w Znaczenie S .