symbol co to jest
Co to znaczy symbol? Definicja znak element a. symbol zastępujący, reprezentujący, oznaczający.

Czy przydatne?

Definicja symbol

Definicja z ang. symbol, z niem. Symbol.

Co to znaczy SYMBOL znak element a. symbol zastępujący, reprezentujący, oznaczający, przywodzący na myśl (na zasadzie umowy, asocjacji myślowej) jakieś definicja, czynność, element, zwł. widomy symbol czegoś niewidzialnego; relig. (s. wiary) zestaw fundamentalnych zasad wiary chrześc.symbolika ogół symboli stosowanych w danej dziedzinie; znaczenie symboliczne, przenośne utworu, wydarzenia.symbolizm kierunek w lit. i sztuce europ. końca XIX i początku XX w. (we Francji od 1880 r.), który, odwracając się od realizmu i teorii i praktyki parnasistów, dążył do wyrażenia (dzięki symboli) prawd ogólnych, odczutych intuicyjnie i emocjonalnie; por. dekadencja.Etym. - gr. sýmbolon 'symbol (rozpoznawczy) reprezentowany poprzez 2 połowy przedmiotu podzielonego pomiędzy 2 osoby; znak' od symbállein 'zbierać; porównywać'; zobacz syn-; bállein, zobacz balista

Czym jest symbol znaczenie w Znaczenie S .