synekdocha co to jest
Co to znaczy synekdocha? Definicja synekdocha figura stylist., polegająca na określeniu całości.

Czy przydatne?

Definicja synekdocha

Definicja z ang. synecdoche, z niem. synecdoche.

Co to znaczy SYNEKDOCHA synekdocha figura stylist., polegająca na określeniu całości poprzez część (na przykład "dziesięć szabel" zamiast "dziesięciu kawalerzystów"), części poprzez całość (na przykład "wygrała Polska" zamiast "wygrała drużyna polska"), rodzaju poprzez gatunek ("armia" zamiast "wojsko"), gatunku poprzez rodzaj ("młode powstanie" zamiast "młoda dziewczyna"), przedmiotu poprzez materiał, z którego jest wykonany ("płótno historyczne"); (por. metonimia, pars pro toto).Etym. - gr. synekdochē dosł. 'wspólne otrzymywanie'; zobacz syn-; ekdochē 'interpretacja' od ekdéchestai 'otrzymywać od kogoś; rozumieć w pewien sposób'; zobacz ek(s)-; déchestai 'brać; otrzymywać'

Czym jest synekdocha znaczenie w Znaczenie S .