synod co to jest
Co to znaczy synod? Definicja synod Kośc. rz.kat. zgromadzenie duchowieństwa jednej diecezji a.

Czy przydatne?

Definicja synod

Definicja z ang. synod, z niem. Synode.

Co to znaczy SYNOD synod Kośc. rz.kat. zgromadzenie duchowieństwa jednej diecezji a. ordynariuszy jednej a. kilku prowincji kośc. albo całego państwie (s. plenarny); por. sobór; najwyższy organ Kościoła prawosławnego w Rosji carskiej (od 1721 r.), aktualnie organ doradczy przy patriarsze.synodyczny obieg - moment pomiędzy dwoma kolejnymi, takimi samymi położeniami ciała niebieskiego względem Słońca, widzianymi z Ziemi; (miesiąc s.) czas, jaki upływa od jednej pełni Księżyca do drugiej; por. syderyczny.synodalny w odniesieniu synodu.Etym. - gr. sýnodos 'zgromadzenie; koniunkcja ciał niebieskich'; zobacz syn-; hodós, zobacz -oda

Czym jest synod znaczenie w Znaczenie S .