system co to jest
Co to znaczy system? Definicja mechanizm kolekcja, całościowy i uporządkowany układ, zestaw.

Czy przydatne?

Definicja system

Definicja z ang. system, z niem. System.

Co to znaczy SYSTEM mechanizm kolekcja, całościowy i uporządkowany układ, zestaw elementów, zasad, twierdzeń, reguł postępowania (na przykład s. filoz., etyczny, nauk., finansowy, pieniężny, płac, podatkowy, miar i wag; jednostek; dźwiękowy, nutowy); geol. jednostka w podziale utworów geol. odpowiadająca okresowi (jednostce czasu); por. seria.systematyka regulacja; edukacja o klasyfikacjach; taksonomia, dział biologii zajmujący się podziałem świata roślin i zwierząt na gatunki, typy, rodziny, rzędy, klasy, gromady i rodzaje.Etym. - gr. systēmatikós 'zestawiony' od sýstēma 'kolekcja; połączenie' od synistánai 'zestawiać'; zobacz syn-; histánai, zobacz statyczny

Czym jest system znaczenie w Znaczenie S .