tragakant co to jest
Co to jest tragakant? Definicja tragant, tragakant, gumidragan, guma tragakantowa, żywica naturalna.

Czy przydatne?

Definicja tragakant

Definicja z ang. tragacanth, z niem. Tragant.

Co znaczy TRAGAKANT: tragant, tragakant, gumidragan, guma tragakantowa, żywica naturalna wyciekająca z łodyg nie wszystkich rodzajów traganków (roślin z rodz. motylkowatych), użytkowana jako zagęstnik w poligrafii, kosmetyce, farm., przemyśle spożywczym i włókienniczym. Etym. - gr. tragákantha 'bot. traganek, kozicierń'; trágos, zobacz tragedia; ákantha, zobacz akant

Czym jest tragakant znaczenie w Znaczenie T .

Co znaczy Tour Dhorizon:
Definicja tour d'horizon fr., (ogólny) przegląd (spraw); (orientacyjne, wstępne) omówienie sytuacji, tematów pertraktacji tragakant co to jest.
Co znaczy Transfokator:
Definicja zmiennoogniskowy obiektyw kamery video. a. TV; por. zoom. Etym. - zobacz trans-; z angielskiego: focal 'ogniskowy' od focus 'ognisko (planimetryczne, optyczne, akustyczne i tak dalej)' z ?Xac tragakant definicja.
Co znaczy Tria Iuncta In Uno:
Definicja Xac., dosł. 'trzy złączone w jednym'. Etym. - dewiza z angielskiego: Orderu Łaźni (z angielskiego: Order of the Bath); mowa o trzech klasach Orderu: Rycerze Wielkiego Krzyża, Komandorzy i tragakant co znaczy.
Co znaczy Transformacja:
Definicja przemiana, przeobrażenie, przekształcenie, transfiguracja; mat. zmiana formy przy zachowaniu nie zmienionej treści; odwzorowanie; przetwarzanie energii elektr. z jednego napięcia na inne dzięki tragakant słownik.
Co znaczy Trofeum:
Definicja myśliwego, zwł. nadający się do przechowania na pamiątkę (jak rogi, kły i tak dalej); l. mn. (trofea) zdobycz wojenna nadająca się do przechowania jako pamiątka (broń, sztandary i tak dalej); łupy tragakant znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: