aetat venia co to jest
Co to znaczy venia aetatis? Definicja venia aetatis ?Xac., prawn. przywilej wieku; udzielenie.

Czy przydatne?

Definicja venia aetatis

Definicja z ang. venia Aetatis, z niem. venia Aetatis.

Co to znaczy VENIA AETATIS venia aetatis ?Xac., prawn. przywilej wieku; udzielenie małoletnieniu praw (i obciążenie odpowiedzialnością) osoby dorosłej, uznanie za pełnoletniego.venia docendi (a. venia legendi) ?Xac., prawo wykładania na wyższych uczelniach, przyznawane opierając się na habilitacji.Etym. - ?Xac. venia 'przywilej; łaska; zezwolenie'; aetas dpn. aetatis 'wiek' docēre, zobacz docent; legere, zobacz legenda

Czym jest venia aetatis znaczenie w Znaczenie V .