volksdeutsche co to jest
Co to znaczy Volksdeutsche? Definicja Volksdeutsche [wym. folks...] folksdojcz, w momencie okupacji.

Czy przydatne?

Definicja Volksdeutsche

Co to znaczy VOLKSDEUTSCHE Volksdeutsche [wym. folks...] folksdojcz, w momencie okupacji hitlerowskiej (1939-45) osoba wpisana na Volksliste, jest to na listę osób pochodzenia (faktycznie a. rzekomo) niemieckiego, mających znaczące przywileje (w porównaniu z ludnością polską).Volksgeist nm., duch narodu; por. esprit de la nation (z Johanna Gottfrieda von Herdera, 1744-1803).Etym. - nm. 'jw.'; Volks- 'ludowy' od Volk 'lud; naród'; Deutsche(r) 'Niemiec'; Liste 'lista; spis'.; Kammer 'izba'

Czym jest Volksdeutsche znaczenie w Znaczenie V .