wasp co to jest
Co to znaczy WASP? Definicja WASP [wym. uosp] z angielskiego:, 'osa': amer.z angielskiego: inicjały.

Czy przydatne?

Definicja WASP

Definicja z ang. WASP, z niem. WASP.

Co to znaczy WASP WASP [wym. uosp] z angielskiego:, 'osa': amer.z angielskiego: inicjały ustalenia: A White Anglo-Saxon Protestant 'osoba rasy białej, pochodzenia anglosaskiego, religii protestanckiej' (używanego gł. w statystycznych studiach socjologicznych amer. grup etnicznych), zwł. należąca do średniej i górnej warstwy Amerykanów, którzy przechowują i pielęgnują tradycje swoich przodków, osadników brytyjskich i skandynawskich

Czym jest WASP znaczenie w Znaczenie W .