wers co to jest
Co to znaczy wers? Definicja wers najmniejsza, podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego.

Czy przydatne?

Definicja wers

Definicja z ang. verse, z niem. Vers.

Co to znaczy WERS wers najmniejsza, podstawowa jednostka kompozycji utworu wierszowanego; (wyodrębniona graficznie) linijka wiersza.Etym. - fr. vers 'wiersz' z ?Xac. versus 'bruzda; rząd, linia, wiersz'; por. wersaliki; wersyfikacja

Czym jest wers znaczenie w Znaczenie W .