weryfikacja co to jest
Co to znaczy weryfikacja? Definicja weryfikacja sprawdzenie; kontrola zgodności z prawdą.

Czy przydatne?

Definicja weryfikacja

Definicja z ang. verification, z niem. Überprüfung.

Co to znaczy WERYFIKACJA weryfikacja sprawdzenie; kontrola zgodności z prawdą, autentyczności; stwierdzenie, poświadczenie prawdziwości.Etym. - śrdw.z łaciny verificatio 'sprawdzenie' z verificare 'sprawdzać'; ?Xac. verus 'prawdziwy' (por. weryzm); -ficare od facere, zobacz fakcja

Czym jest weryfikacja znaczenie w Znaczenie W .