wk co to jest
Co to znaczy WISK? Definicja WISK(O)- w złożeniach: lepki; kleisty; lepkość. wiskozymetr przyrząd.

Czy przydatne?

Definicja WISK

Definicja z ang. Wiske, z niem. Wiske.

Co to znaczy WISK WISK(O)- w złożeniach: lepki; kleisty; lepkość.wiskozymetr przyrząd do pomiaru lepkości cieczy.wiskoza lepkość cieczy; surowiec otrzymywany z celulozy, stosowany do produkcji sztucznego włókna.wiskozny typ konstytucjonalny - psych. typ atletyków, powolnych, zrównoważonych, dobrodusznych, pedantycznych, skłonnych do sporadycznych wybuchów gniewu.wiskozja psych. lepkość, perseweracja myśli, chorobliwa niemożność uwolnienia się od jakiejś myśli.Etym. - późn.z łaciny viscosus 'pełen lepu ptasiego; lepki' od ?Xac. viscum, viscus 'jemioła; lep na ptaki z jej jagód'

Czym jest WISK znaczenie w Znaczenie W .