zefir co to jest
Co to jest zefir? Definicja zefir ?Xagodny, ciepły wiatr (zach.); por. akwilon; cienka tkanina.

Czy przydatne?

Definicja zefir

Definicja z ang. zephyr, z niem. zephyr.

Co znaczy ZEFIR: zefir ?Xagodny, ciepły wiatr (zach.); por. akwilon; cienka tkanina bawełniana, tkana w kolorowe paski (zwł. na bieliznę); por. perkal. Etym. - ?Xac. zephyrus 'wiatr zach.; bóg wiatru zach.' z gr. dzéphyos 'jp.'

Czym jest zefir znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zoroastryzm:
Definicja zoroastryzm zobacz mazdaizm. Etym. - Zoroaster (Zaratustra), imię reformatora mazdaizmu (VII a. VI w. przed naszą erą zefir co to jest.
Co znaczy Zampolit:
Definicja zampolit w wojsku radzieckim - zastępca ds. politycznych; por. politruk. Etym. - ros. skr. od zamiestítiel po politíczeskim diełám 'jw zefir definicja.
Co znaczy Zoomorfizm:
Definicja przedstawienie bóstwa w formie zwierzęcej a. z atrybutami zwierzęcymi. (d)zoon politikon gr., arystotelesowska pojęcie człowieka jako "istoty państwowej", jest to stworzonej z natury do zefir co znaczy.
Co znaczy Zaum:
Definicja ros., 'język pozarozumowy', arbitralna kombinacja dźwięków, gra z morfologicznymi składnikami znanych wyrazów użytkowana w literaturze ros. poprzez Wielemira Chlebnikowa (1885-1922) i Aleksieja J zefir słownik.
Co znaczy Zblazowany:
Definicja zblazowany zobacz blasé zefir znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: