zelant co to jest
Co to jest zelant? Definicja zelant gorliwiec, zapaleniec. zelota fanatyczny, zagorzały, namiętny.

Czy przydatne?

Definicja zelant

Definicja z ang. devotee, z niem. Anhänger.

Co znaczy ZELANT: zelant gorliwiec, zapaleniec. zelota fanatyczny, zagorzały, namiętny entuzjasta jakiejś idei, religii i tak dalej; hist. członek fanatycznej sekty, zaciekle przeciwstawiającej się panowaniu Rzymian w Palestynie w okresie stworzenia żyd. i oblężenia Jerozolimy (I w.). Etym. - późn.z łaciny zelans dpn. zelantis 'gorliwy' i zelotes 'gorliwiec' (z gr. dzēlōtēs 'jp.') od gr. dzēlos 'zapał; gorliwość; zawiść; nienawiść; gniew'

Czym jest zelant znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zeitgeber:
Definicja rozmaitych wyznaczników czasu, takich jak światło, ciemność a. temp., wpływających na działanie zegara biologicznego żywych organizmów. Etym. - nm. dosł. 'dawca czasu'; Zeit, zobacz Zeitnot; geben zelant co to jest.
Co znaczy Zoomorfizm:
Definicja przedstawienie bóstwa w formie zwierzęcej a. z atrybutami zwierzęcymi. (d)zoon politikon gr., arystotelesowska pojęcie człowieka jako "istoty państwowej", jest to stworzonej z natury do zelant definicja.
Co znaczy Zahlen Entscheiden:
Definicja Zahlen entscheiden! nm., liczby rozstrzygają! Etym. - fizyk nm. Johann Friedrich Benzenberg, 1777-1846, passim zelant co znaczy.
Co znaczy Zuihitsu:
Definicja zuihitsu jap., dosł. 'za pędzlem', forma prozy w lit. jap., zestaw luźnych uwag na różne tematy zelant słownik.
Co znaczy Zaaferowany:
Definicja zaaferowany zajęty, zaabsorbowany, zaprzątnięty, zakłopotany sprawami, interesami i tym podobne Etym. - zobacz afera zelant znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: