growth zero co to jest
Co to jest zero growth? Definicja zero growth [wym. zierou grouf] (skr. od zero population growth.

Czy przydatne?

Definicja zero growth

Definicja z ang. Zero growth, z niem. Nullwachstum.

Co znaczy ZERO GROWTH: zero growth [wym. zierou grouf] (skr. od zero population growth) zerowy wzrost liczby ludności, stan, gdzie liczba ta przestała się powiększać, bo osiągnięto równowagę pomiędzy liczbą narodzin i liczbą zgonów; (skr. od zero economic growth) zerowy przyrost ekonomiczny, stan, gdzie dochód narodowy na głowę ludności nie wykazuje wzrostu; polityka zapobiegania postępowi i ekspansji. Etym. - z angielskiego: growth 'przyrost, postęp'; population 'ludność'; economic 'ekonomiczny, gospodarczy'

Czym jest zero growth znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zona:
Definicja zona przest. strefa. Etym. - ?Xac. 'pas; strefa' z gr. dzōnē 'pas'; por. perizonium zero growth co to jest.
Co znaczy Ziudwestka:
Definicja nieprzemakalny kaptur z szerokim skośnym rondem, szerszym z tyłu niż z przodu, regularnie z nausznikami, noszony poprzez żeglarzy w okresie sztormu. Etym. - nm. Südwester (z angielskiego: sou'wester zero growth definicja.
Co znaczy Zenit:
Definicja wierzchołkowy, znajdujący się na niebie pionowo nad głową obserwatora (por. nadir); przen. szczyt, najwyższy pkt. (na przykład rozwoju); por. apogeum (przen.). Etym. - st.hiszp. 'jw.' z arab. samt zero growth co znaczy.
Co znaczy Zugzwang:
Definicja cukcfank] w grze w szachy - konieczność wykonania ruchu w wypadku, gdzie każde posunięcie pogarsza położenie gracza; por. szach. Etym. - nm. 'przymus posunięcia; jw.'; Zug 'posunięcie; (po)ciąg; ruch zero growth słownik.
Co znaczy Zakat:
Definicja zakat arab., doroczny podatek na biednych, rodzaj jałmużny, uważany za powinność relig. każdego muzułmanina, zużywany na cele charytatywne i relig zero growth znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: