zona co to jest
Co to jest zona? Definicja zona przest. strefa. Etym. - ?Xac. 'pas; strefa' z gr. dzōnē 'pas'; por.

Czy przydatne?

Definicja zona

Definicja z ang. wife, z niem. Zone.

Co znaczy ZONA: zona przest. strefa. Etym. - ?Xac. 'pas; strefa' z gr. dzōnē 'pas'; por. perizonium

Czym jest zona znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zweikindersystem:
Definicja Zweikindersystem zasada (posiadania) dwojga dzieci (w rodzinie). Etym. - nm. 'jw.'; zwei '2'; Kind 'dziecko'; zobacz mechanizm zona co to jest.
Co znaczy Zakat:
Definicja zakat arab., doroczny podatek na biednych, rodzaj jałmużny, uważany za powinność relig. każdego muzułmanina, zużywany na cele charytatywne i relig zona definicja.
Co znaczy ZOA:
Definicja ZOA w złożeniach: zwierzęta. Etym. - gr. dzōa l.mn. od dzōion, zobacz -zoo-; por. metazoa; protozoa zona co znaczy.
Co znaczy Zbulwersować:
Definicja zdenerwować, wzburzyć, oburzyć, poruszyć, wyprowadzić z równowagi, ekscytować. Etym. - fr. bouleverser 'wywrócić; wstrząsnąć, przerazić'; boule 'kula; gałka' z ?Xac. bulla, zobacz bulla; verser zona słownik.
Co znaczy Zoomorfizm:
Definicja przedstawienie bóstwa w formie zwierzęcej a. z atrybutami zwierzęcymi. (d)zoon politikon gr., arystotelesowska pojęcie człowieka jako "istoty państwowej", jest to stworzonej z natury do zona znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: