zoomorfizm co to jest
Co to jest zoomorfizm? Definicja zoomorfizm przedstawienie bóstwa w formie zwierzęcej a. z.

Czy przydatne?

Definicja zoomorfizm

Definicja z ang. zoomorphic, z niem. zoomorph.

Co znaczy ZOOMORFIZM: zoomorfizm przedstawienie bóstwa w formie zwierzęcej a. z atrybutami zwierzęcymi. (d)zoon politikon gr., arystotelesowska pojęcie człowieka jako "istoty państwowej", jest to stworzonej z natury do życia w kraju (Polityka, 1, 1, 9). zootechnika edukacja o hodowli zwierząt. zoosemiotyka edukacja o porozumiewaniu się zwierząt (termin wprowadzony w 1965 poprzez językoznawcę amer. Thomasa A. Sebeoka, ur. 1920). Etym. - zobacz -zoo-; morf-; sema-; metoda

Czym jest zoomorfizm znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zu Den Sachen Selbst:
Definicja zu den Sachen selbst! nm., zwróćmy się ku samym rzeczom! Etym. - z Martina Heideggera (Bycie i czas. Wprowadzenie 1, par. 7), 1927 r zoomorfizm co to jest.
Co znaczy Zapiski Iz Miortwowo Doma:
Definicja Zapiski iz miortwowo doma ros., Wspomnienia z domu umarłych. Etym. - tytuł powieści (1861-62) F. Dostojewskiego zoomorfizm definicja.
Co znaczy Zostera:
Definicja zostera bot. tasiemnica, bylina rdestnicowata tworząca łąki podwodne przy wybrzeżach morskich. Etym. - n.z łaciny z gr. dzōstēr 'pas; jakiś wodorost morski zoomorfizm co znaczy.
Co znaczy ZYGO:
Definicja jarzmo; sprzężony; para; połączenie; stopienie się, zlanie się. zygota biol. komórka o podwójnej (diploidalnej), całkowitej liczbie chromosomów, powstała poprzez połączenie i zlanie się dwóch gamet zoomorfizm słownik.
Co znaczy Zbulwersować:
Definicja zdenerwować, wzburzyć, oburzyć, poruszyć, wyprowadzić z równowagi, ekscytować. Etym. - fr. bouleverser 'wywrócić; wstrząsnąć, przerazić'; boule 'kula; gałka' z ?Xac. bulla, zobacz bulla; verser zoomorfizm znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: