zuihitsu co to jest
Co to jest zuihitsu? Definicja zuihitsu jap., dosł. 'za pędzlem', forma prozy w lit. jap., zestaw.

Czy przydatne?

Definicja zuihitsu

Definicja z ang. zuihitsu, z niem. zuihitsu.

Co znaczy ZUIHITSU: zuihitsu jap., dosł. 'za pędzlem', forma prozy w lit. jap., zestaw luźnych uwag na różne tematy

Czym jest zuihitsu znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy ZOO:
Definicja świat) zwierzęcy. zoo ogród zoologiczny. zoologia edukacja o zwierzętach. Etym. - gr. dzōion a. dzōon 'powstanie; istota; zwierzę; ornament, obraz'; por. epizootia; panzootia; spermatozoon; -zoa zuihitsu co to jest.
Co znaczy Zamr:
Definicja zamr, mizmar, arab., arabski instrument muz. odmiana szałamai zuihitsu definicja.
Co znaczy Zero Growth:
Definicja zierou grouf] (skr. od zero population growth) zerowy wzrost liczby ludności, stan, gdzie liczba ta przestała się powiększać, bo osiągnięto równowagę pomiędzy liczbą narodzin i liczbą zgonów; (skr zuihitsu co znaczy.
Co znaczy Zip Code:
Definicja zip code amer.z angielskiego:, pięciocyfrowy kod pocztowy wprowadzony w stanach zjednoczonych ameryki w 1963 r. (bryt.z angielskiego: postcode zuihitsu słownik.
Co znaczy Zweikindersystem:
Definicja Zweikindersystem zasada (posiadania) dwojga dzieci (w rodzinie). Etym. - nm. 'jw.'; zwei '2'; Kind 'dziecko'; zobacz mechanizm zuihitsu znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: