zygo co to jest
Co to jest ZYGO? Definicja ZYGO- w złożeniach: jarzmo; sprzężony; para; połączenie; stopienie się.

Czy przydatne?

Definicja ZYGO

Definicja z ang. Zygo, z niem. Zygo.

Co znaczy ZYGO: ZYGO- w złożeniach: jarzmo; sprzężony; para; połączenie; stopienie się, zlanie się. zygota biol. komórka o podwójnej (diploidalnej), całkowitej liczbie chromosomów, powstała poprzez połączenie i zlanie się dwóch gamet. Etym. - gr. dzygōtós 'połączony (jarzmem); sprzężony' od dzygón 'jarzmo; zaprzęg; waga; most'

Czym jest ZYGO znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zapping:
Porównanie zapping z angielskiego:, rozrywka polegająca na bezustannym przerzucaniu się z kanału na kanał w odbiorze telewizji zygo co znaczy.
Krzyżówka Zwischenruf:
Dlaczego Zwischenruf [wym. cfiszenruf] okrzyk z sali, przerywający tok przemówienia, odczytu i tym podobne Etym. - nm. 'jw.'; zwischen '(po)pomiędzy'; Ruf '(za)wołanie; wezwanie; reputacja zygo krzyżówka.
Co to jest Zamr:
Jak lepiej zamr, mizmar, arab., arabski instrument muz. odmiana szałamai zygo co to jest.
Słownik Zafra:
Kiedy zafra hiszp., [wym. zafra] zestaw (żniwa) trzciny cukrowej zygo słownik.
Czym jest Zenit:
Od czego zależy wierzchołkowy, znajdujący się na niebie pionowo nad głową obserwatora (por. nadir); przen. szczyt, najwyższy pkt. (na przykład rozwoju); por. apogeum (przen.). Etym. - st.hiszp. 'jw.' z arab. samt zygo czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: