berners co to jest
Co oznacza skrót Berners-Lee Tim? Definicja Twórca WWW, obecny dyrektor W3C (( W3C )). Słownik.

Czy przydatne?

Co to znaczy Berners-Lee Tim

Definicja BERNERS-LEE TIM: Twórca WWW, obecny dyrektor W3C (( W3C))

Co oznacza BERNERS-LEE TIM: Twórca WWW, obecny dyrektor W3C (World Wide Web Consortium). Ukończył Uniwersytet w Oksfordzie (1976). Pracował m. in. w Plessey Telecommunications Ltd (angielskiej firmie produkującej urządzenia telekomunikacyjne), w D.G. Nash Ltd. (gdzie stworzył m.in. wielozadaniowy system operacyjny) oraz - jako niezależny konsultant - w Europejskim Laboratorium Fizyki Jądrowej (CERN). Właśnie w genewskim CERN-ie napisał dla własnego użytku program Enquire, zawierający koncepcje wykorzystane póżniej podczas tworzenia systemu World Wide Web. W 1984 roku, już jako pracownik naukowy CERN, uczestniczył w pracach nad rozproszonymi systemami czasu rzeczywistego przeznaczonymi do wymiany danych naukowych. W 1989 roku, na bazie wcześniejszego programu Enquire przedstawił pierwszy projekt ogólnoświatowego systemu opartego na hipertekście a nazwanego póżniej World Wide Web. Pierwszym przeznaczeniem WWW było umożliwienie współpracy grupom ludzi, którzy mogliby przechowywać i łączyć wyniki prac w jednolitym środowisku dokumentów hipertekstowych. Prace nad WWW obejmowały także opracowanie pierwszego serwera WWW oraz pierwszego klienta - prostej przeglądarki a zarazem edytora pracującego w środowisku NeXTStep. Powstały również wstępna specyfikacja języka HTML, protokołu HTTP oraz metody identyfikowania zasobów sieci URI. Prace rozpoczęte w pażdzierniku 1990 roku zaowocowały uruchomieniem programu World Wide Web - najpierw w instytucie CERN (grudzień 1990) a następnie już w skali globalnej w Internecie (lato 1991). Lata następne to kontynuacja prac nad rozwojem WWW, w tym koordynacja wysiłków użytkowników z całego świata. W 1994 roku Tim Berners-Lee rozpoczyna pracę w Laboratorium Informatyki (LCS - Laboratory for Computer Science) przy Instytucie Technologii w Massachusetts (MIT). Zostaje także dyrektorem powołanego właśnie Konsorcjum WWW (W3C). W 1995 roku Kilby Foundations przyznaje mu nagrodę "Young Innovator of the Year" za stworzenie systemu World Wide Web. Następnych kilka lat przynosi również szereg nagród, nominacji i honorowych tytułów. Tim Bernes Lee jest żonaty z Nancy Carlson, ma dwójkę dzieci.

Czym jest Berners-Lee Tim znaczenie w Słownik komputerowy B .