co to jest
Co oznacza skrót CGI-BIN? Definicja Common Gateway Interface - Binary. Słownik Standard interfejsu.

Czy przydatne?

Co to znaczy CGI-BIN

Definicja CGI-BIN: Common Gateway Interface - Binary

Co oznacza CGI-BIN: Standard interfejsu służącego wymianie informacji między serwerami a zewnętrznymi programami. CGI definiuje komunikację pomiędzy graficznym interfejsem użytkownika (np. stroną WWW), programem CGI uruchomionym na odległym komputerze i zasobami informacyjnymi (np. bazami danych) odległego komputera. Z kolei zaimplementowana w serwerze obsługa standardu CGI pozwala mu nadzorować wszystkie operacje - serwer staje się wówczas bramą (gatewayem) do danego żródła informacji. Obecnie dostępna wersja standardu CGI opatrzona jest numerem 1.1. CGI pozwala realizować to, czego nie można osiągnąć za pomocą samego tylko języka HTML i protokołu HTTP. Fakt, iż program CGI wykonywany jest podczas każdego odwołania umożliwia interakcyjną wymianę danych na drodze serwer-przeglądarka i tworzenie dynamicznie zmieniających się stron WWW. Witryny wzbogacone o CGI są zdolne pobierać informacje od użytkowników, przetwarzać je, a następnie zwracać rezultaty tych działań. Przykładami zastosowań mogą być generowanie "w locie" odpowiedzi na wypełniane przez użytkownika formularze, interfejsy w postaci stron WWW służące do przeszukiwania baz danych oraz wszelkiego rodzaju liczniki odwiedzin, statystyki stron, księgi gości, wewnętrzne liczniki wyświetleń banerów, itp. także usługi większości wyszukiwarek opierają się na skryptach CGI. CGI w wyszukiwarce: po wpisaniu do formularza słów kluczowych i wysłaniu takiego zapytania w formie rozszerzonego URL-a, skrypt CGI przekazuje je programowi obsługującemu bazę zindeksowanych dokumentów. Wyszukiwarka generuje i przesyła w odpowiedzi unikalny dokument HTML, na który składa się m.in. lista odnalezionych stron. CGI nie jest - jak często się sądzi - oddzielnym językiem programowania. Programy lub skrypty CGI tworzy się przy pomocy innych popularnych języków - najczęściej jest to C/C++, Java, Visual Basic, Fortran oraz języki skryptowe PERL, TCL i polecenia powłoki uniksowej. Warunkiem jest, aby dane były pobierane i wysyłane z zachowaniem reguł określonych przez standard CGI oraz aby kod wynikowy (w przypadku programów kompilowanych) lub skrypt można uruchomić w systemie, pod kontrolą którego pracuje host. Programy i skrypty CGI przechowywane są w katalogu /cgi-bin, natomiast ich żródła (naturalnie tylko programów podlegających kompilacji) - w katalogu /cgi-src. Oddzielna lokalizacja programów CGI to z jednej strony rodzaj zabezpieczenia przed niepożądanymi "efektami" działania skryptów użytkowników posiadających konta na danej maszynie (do katalogu /cgi-bin dostęp powinien mieć jedynie administrator serwera - i tylko on, na życzenie posiadacza witryny, może umieścić tam program CGI), z drugiej - wskazówka dla serwera WWW, że dany plik należy uruchomić a nie wysłać "taki, jaki jest" do przeglądarki. Przekazanie danych do programu CGI może odbywać się za pośrednictwem wypełnianego na stronie formularza lub poprzez kliknięcie hiperłącza. W pierwszym przypadku przesyłane są zmienne systemowe, a w drugim - parametry stanowiące rozszerzenie URL-a. Z punktu widzenia autora strony WWW konieczne jest umieszczenie w kodzie HTML adresu programu CGI - np. w części definiującej formularz: W tym przypadku po wypełnieniu przez użytkownika formularza pobrane z niego dane zostaną wysłane do serwera o adresie www.firma.com. Uruchomi on jako nowy proces skrypt test.pl (rozszerzenie .pl wskazuje na program napisany w języku Perl) przekazując mu jednocześnie dane z formularza. Po przyjęciu informacji program CGI powinien wygenerować i wysłać użytkownikowi stosowną odpowiedż - dokument potwierdzający zaakceptowanie danych, rezultaty wyszukiwania, etc.

Czym jest CGI-BIN znaczenie w Słownik komputerowy C .