latynta co to jest
Co to znaczy latynista? Definicja latynista znawca łaciny, lit. i kultury rz. latynizacja nadawanie.

Czy przydatne?

Definicja latynista

Definicja z ang. Latinist, z niem. latinist.

Co to znaczy LATYNISTA latynista znawca łaciny, lit. i kultury rz.latynizacja nadawanie formom jęz. postaci ?Xac.; poddawanie wpływom jezyka a. kultury ?Xac.latynizm słowo, zwrot, konstrukcja składniowa, przejęte łac. a. wzorowane na niej.Etym. - śrdw.z łaciny latinista 'latynista' z ?Xac. latinus 'łaciński' od Latium 'Lacjum, kraina w śr. Italii, kolebka państwa rz.'

Czym jest latynista znaczenie w Znaczenie L .