lewita co to jest
Co to znaczy lewita? Definicja lewita wg Biblii - potomek pokolenia Lewi, przeznaczonego do.

Czy przydatne?

Definicja lewita

Definicja z ang. Levite, z niem. Levit.

Co to znaczy LEWITA lewita wg Biblii - potomek pokolenia Lewi, przeznaczonego do niższych służb relig.; przen. duchowny chrześc. niższego stopnia.Etym. - późn.z łaciny Levita, Levites 'jw.' z gr. Leuítēs 'jp.' od Leui 'Lewi, 3. syn Jakuba, biblijny protoplasta Lewitów' z hebr. Lēwí 'jp.'

Czym jest lewita znaczenie w Znaczenie L .