uxga uuid uuencode uudecode co to jest
Uc2, Uxga, Uwr, Uv, Uuid, Uui, Uuencode, Uue, Uudecode, Uucp, Uu, Utran, Utp, Uti, Utf, Utc, Ut.

Skrót informatyczny, akronim komputerowy na U


Co to znaczy - Słownik informatyki

Definicje z programowania, tworzenia stron internetowych. Skrót i akronim informatyczny. Co oznacza z informatyki? Słownik komputerowy.

Definicja Uc2, Uxga, Uwr, Uv, Uuid, Uui, Uuencode, Uue, Uudecode, Uucp, Uu, Utran, Utp, Uti, Utf, Utc, Ut, Ussm, Ussa, Usrt, Use Case Diagram, Use Case, User Role, User co to jest.

Słownik Uc2, Uxga, Uwr, Uv, Uuid, Uui, Uuencode, Uue, Uudecode co to znaczy.