zero growth co to jest
Co to znaczy zero growth? Definicja zero growth [wym. zierou grouf] (skr. od zero population growth.

Czy przydatne?

Definicja zero growth

Definicja z ang. Zero growth, z niem. Nullwachstum.

Co to znaczy ZERO GROWTH zero growth [wym. zierou grouf] (skr. od zero population growth) zerowy wzrost liczby ludności, stan, gdzie liczba ta przestała się powiększać, bo osiągnięto równowagę pomiędzy liczbą narodzin i liczbą zgonów; (skr. od zero economic growth) zerowy przyrost ekonomiczny, stan, gdzie dochód narodowy na głowę ludności nie wykazuje wzrostu; polityka zapobiegania postępowi i ekspansji.Etym. - z angielskiego: growth 'przyrost, postęp'; population 'ludność'; economic 'ekonomiczny, gospodarczy'

Czym jest zero growth znaczenie w Znaczenie Z .