należności bieżących co to jest
Co oznacza Monitoring bieżących należności: przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie.

Czy przydatne?

Definicja Monitoring bieżących należności

Definicja z ang. Monitoring current receivables, z niem. Überwachung kurzfristige Forderungen.

Co to znaczy: to zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, to także stała kontrola należności danej bazy kontrahentów przypominanie im o konieczności dokonania zapłaty należności, których termin jeszcze nie upłynął

Czym jest Monitoring bieżących znaczenie w Słownik na M .