należności bieżących co to jest
Co oznacza Monitoring bieżących należności: przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie.

Czy przydatne?

Definicja Monitoring bieżących należności

Definicja z ang. Monitoring current receivables, z niem. Überwachung kurzfristige Forderungen.

Co znaczy MONITORING BIEŻĄCYCH NALEŻNOŚCI: to zapobieganie powstawaniu należności przeterminowanych mających wpływ na utrzymanie płynności finansowej przedsiębiorstwa, to także stała kontrola należności danej bazy kontrahentów przypominanie im o konieczności dokonania zapłaty należności, których termin jeszcze nie upłynął

Czym jest Monitoring bieżących znaczenie w Słownik na M .

Co znaczy Monetarna Jednostka:
Definicja To jest waluta użytkowana w systemie pieniężnym danego państwie monitoring bieżących należności co to jest.
Co znaczy Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych (FIBV):
Definicja Internationale des Bourses de Valeurs - Międzynarodowa Federacja Giełd Papierów Wartościowych - organizacja grupująca największe i najlepiej zorganizowane giełdy świata. GPW jest członkiem FIBV od 10 monitoring bieżących należności definicja.
Co znaczy Minimalna Gwarantowana Emerytura:
Definicja które pozostały w I filarze min., dożywotnio wypłacaną emeryturę, wynikającą z ilości pieniędzy zebranych na ich kontach w Zakład Ubezpieczeń Socjalnych i stażu pracy. Emerytura będzie wypłacana w monitoring bieżących należności co znaczy.
Co znaczy Marża Oraz Opłata Manipulacyjna:
Definicja Load - prowizja związana z kupieniem udziałów w funduszu inwestycyjnym pobierana bądz momencie zakupu udziałów 9jednostek uczestnictwa) bądż w chwili ich sprzedaży. Różnica pomiędzy zrealizowaną ceną monitoring bieżących należności słownik.
Co znaczy MC/S (Ang. Market Capitalization/ Sales):
Definicja przez podzielenie wartości rynkowej spółki poprzez przychody ze sprzedaży z ostatnich 12 miesięcy. Im niższa wartość parametru tym większy udział przychodów spółki w jej wartości rynkowej monitoring bieżących należności znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: