data model co to jest
Co oznacza skrót data model? Definicja model danych. Słownik Pojęcie niezbyt jednoznaczne, którego.

Czy przydatne?

Co to znaczy Model Data

Definicja DATA MODEL: model danych

Co oznacza DATA MODEL: Pojęcie niezbyt jednoznaczne, którego znaczenie jest wypadkową następujących cech: metajęzyk (pojęcia, terminologia) do mówienia o danych, o systemach baz danych i o przetwarzaniu danych; sposób rozumienia organizacji danych i ideologiczne lub techniczne ograniczenia w zakresie konstrukcji, organizacji i dostępu do danych; języki opisu i przetwarzania danych, w szczególności: diagramy struktur danych, języki opisu danych i języki zapytań; ogólne założenia dotyczące architektury i języków systemu bazy danych; ograniczenia, ideologie lub teorie (matematyczne) dotyczące struktur danych i dostępu do danych. Niektóre definicje (podawane przez osoby o preferencjach teoretycznych) określają model danych jako zestaw matematycznych pojęć i definicji dotyczący danych i przetwarzania danych. Takie rozumienie modelu danych spełniają tylko bardzo naiwne (nie implementowane) wersje modelu relacyjnego i jego mutacji (np. modele dedukcyjne). Istnieje wiele modeli danych (np. hierarchiczny, sieciowy, relacyjny, binarnych relacji, obiektowy, funkcjonalny, zagnieżdżonych relacji, encja-związek, dedukcyjny, dedukcyjno-obiektowy, relacyjno-obiektowy, itd.), lecz najczęściej posiadają one lużne ramy formalne oraz mgliste założenia i granice. Przykładowo, model hierarchiczny utożsamia się wyłącznie z drzewiastą strukturą danych (bez dalszych konkretnych założeń dotyczących np. technik dostępu), albo określa się go poprzez egzemplifikację (system IMS firmy IBM). Nie istnieje powszechnie przyjęty i dostatecznie precyzyjny obiektowy model danych. Próbami (niedoskonałymi) stworzenia takiego modelu są prace komitetów OMG i ODMG. Sprawdź w książkach co to jest data model.

Czym jest data model znaczenie w Słownik komputerowy D .

Co znaczy DD:
Porównanie data model co znaczy.
Krzyżówka DSL:
Dlaczego data model krzyżówka.
Co to jest DSTN:
Jak lepiej data model co to jest.
  • Dodano:
  • Autor: