dreamweaver co to jest
Co oznacza skrót Dreamweaver? Definicja . Słownik Jeden z najpopularniejszych programów do edycji.

Czy przydatne?

Co to znaczy Dreamweaver

Definicja DREAMWEAVER:

Co oznacza DREAMWEAVER: Jeden z najpopularniejszych programów do edycji stron WWW i zarządzania witrynami wyprodukowany przez firmę Macromedia. Aplikacja zawiera wsparcie dla takich standardów i technologii jak: HTML 4.0 DHTML Języki skryptowe (JavaScript, PHP, ASP) arkusze stylów: CSS1, CSS2 Flash Shockwave Java ActiveX QuickTime SSI (server-side include) Obszar roboczy programu Macromedia Dreamweaver. Krótki przegląd możliwości Dreamweaver łączy w sobie szereg narzędzi usprawniających proces tworzenia serwisów internetowych. możliwość edycji dokumentów HTML (zarówno w trybie WYSIWYG jak i poprzez bezpośrednią modyfikację kodu) uzupełniona została o dodatkowe funkcje. Webmaster może osadzać w dokumencie obiekty pochodzące z innych aplikacji (np. elementy przeznaczone do działania pod kontrolą plug-inów do przeglądarek), tworzyć graficzne efekty roll-over, określać dynamiczne zachowanie obiektów umieszczonych na warstwach, definiować aktywne miejsca tzw. map obrazkowych, itd. Wszystkie te operacje wykonać można myszą, bez konieczności pisania kodu HTML.. Wśród poleceń programu znależć można tak użyteczne funkcje jak sprawdzanie poprawności dokumentu pod kątem wybranej przeglądarki, automatyczne wyszukiwanie i zamiana w żródle strony podanych Wyrażeń czy sprawdzanie aktualności odnośników w całej witrynie. Dreamweaver zawiera także specjalizowany komponent służący do zarządzania serwisami. Funkcja Site pozwala przenosić kopie witryn na serwery internetowe (z zachowaniem ich struktury) spełniając wówczas zadania klienta FTP. Funkcja synchronizująca zawartość dostępnej lokalnie witryny i jej kopii na serwerze pozwala przeprowadzać aktualizację tylko tych plików, których zawartość uległa ostatnio zmianie. Wersja 3.0 programu przyniosła szereg rozwiązań, funkcji i rozszerzeń usprawniających proces tworzenia zaawansowanych witryn WWW oraz zarządzanie gotowymi projektami na serwerze internetowym. Wśród nowości Dreamweavera 3 na uwagę zasługują m.in.: Quick Tag Editor. Podręczny edytor znaczników HTML, powalający modyfikować ich atrybuty bez konieczności przywoływania okna ze żródłem dokumentu. Funkcja Add/Remove Netscape Resize Fix.Uzupełnia dokument HTML o kod JavaScript rozwiązujący problem z warstwami CSS, jaki występuje w Netscape Navigatorze. Mechanizm synchronizacji plików. Pozwala automatycznie porównywać zawartość serwisów umieszczonych na serwerach z ich kopiami na lokalnych komputerach a następnie aktualizować. System check in/check out. Pozwala informować inne osoby pracujące nad tym samym projektem o przeprowadzanych modyfikacjach. Tym samym oddala niebezpieczeństwo zmiany tego samego pliku przez dwie różne osoby w tym samym czasie. Notatki. możliwość dodawania do tworzonych dokumentów notatek i komentarzy skierowanych do innych uczestników projektu. Podgląd URL-i w obiektach Flash. Adresy zapisane w prezentacjach Flash można obejrzeć i zmodyfikować bez konieczności uruchamiania programu Flash. Wsparcie dla standardowych elementów stron WWW. Programowe generatory kodu pozwalają wstawiać do dokumentów HTML takie elementy jak: obrazki z efektem roll-over, paski menu, mapy obrazkowe, obiekty Flash i Shockwave, odnośniki do adresów e-mail, itp. Import danych z tabeli. Funkcja Import Data Table automatycznie tworzy tabele wypełnione danymi pochodzącymi z plików o określonym formacie (tekstowych, MS Excel, MS Access) Oczyszczanie kodu powstałego w wyniku importu dokumentów MS Word do dokumentów HTML. Funkcja Clean Up Word HTML usuwa zbędne znaczniki XML, polecenia formatowania CSS i nadmiarowe atrybuty znaczników HTML. Paleta History. Rozbudowana funkcja "undo" - umożliwia cofnięcie lub powtórzenie dowolnego polecenia i akcji użytkownika. Rozszerzalność programu. Otwarta budowa Dreamweavera pozwala tworzyć programistom obiekty poszerzające jego możliwości o nowe funkcje. Macromedia Dreamweaver http://www.macromedia.com/software/dreamweaver/

Czym jest Dreamweaver znaczenie w Słownik komputerowy D .