packet filter co to jest
Co oznacza skrót packet filter? Definicja filtr pakietowy (firewall). Słownik Określenie.

Czy przydatne?

Co to znaczy Filter Packet

Definicja PACKET FILTER: filtr pakietowy (firewall)

Co oznacza PACKET FILTER: Określenie klasycznego filtra pakietowego. Jest to zbiór reguł okreslających co system powinien zrobić z pakietem przychodzącym z sieci, lub do niej wychodzącym. Filtr jest sterowany zbiorem reguł, których podstawowymi elementami są wzorce oraz akcje, mówiące co zrobić z pakietem pasującym do danej reguły. W skład wzorca mogą wchodzić cechy charakterystyczne dla protokołu IP, takie jak adres zródłowy i docelowy pakietu, numery portów protokołów TCP i UDP, rozmaite flagi, typ komunikatu ICMP i inne, w zależności od zaawansowania i kompletności filtra. Przetwarzanie tych reguł odbywa się dla każdego pakietu przychodzącego lub wychodzącego z danego węzła. Pakiet pasujący do określonego w danej regułce wzorca jest traktowany zgodnie z przypisaną do niego akcją. Z reguły ogranicza sie ona do przepuszczenia lub zablokowania pakietu, z ewentualnym odesłaniem odpowiedniego komunikatu ICMP. Klasyczne filtry pakietowe mają jedną charakterystyczną ceche, a mianowicie ich reguły sa całkowicie lub w większosci statyczne, to jest raz skonfigurowane przez administratora działają bez zmian aż do kolejnej jego ingerencji. Podejście takie stwarza nieraz konieczność takiego tworzenia reguł filtra, które nie implementują wszystkich wynikających z polityki bezpieczeństwa reguł, wymuszając pozostawienie w filtrze określonych furtek. Niedoskonałosci klasycznych filtrów uniemozliwiają także całkowite zabezpieczenie serwera przed skanowaniem portów i innymi atakami, wykorzystującymi cechy protokołów TCP/IP.

Zobacz także: Firewall,stateful-inspection filter

Czym jest packet filter znaczenie w Słownik komputerowy P .