pass through query co to jest
Co oznacza skrót pass-through query? Definicja kwerenda przekazująca, zapytanie przekazujące.

Czy przydatne?

Co to znaczy Query Through Pass

Definicja PASS-THROUGH QUERY: kwerenda przekazująca, zapytanie przekazujące

Czym jest pass-through query znaczenie w Słownik komputerowy P .