co to jest
Co oznacza skrót RSA? Definicja Rivest - Shamir - Adleman. Słownik Technologia kryptograficzna.

Czy przydatne?

Co to znaczy Rsa

Definicja RSA: Rivest - Shamir - Adleman

Co oznacza RSA: Technologia kryptograficzna oparta na kluczu publicznym używana przez zabezpieczenia internetowe. Opracowany w 1977 roku przez Rona Rivesta, Adi Shamira i Leonarda Adlemana system kryptograficzny oparty na kluczu niesymetrycznym. Prawa do algorytmu RSA posiada RSA Data Security Inc., udzielająca płatnej licencji na jego używanie w programach innych producentów. RSA wkomponowany jest m.in. w dwie najważniejsze przeglądarki: Netscape Navigator oraz Internet Explorer. Jak działa RSA? Fundamentem RSA jest algorytm służący do generowania unikalnych i bezpiecznych (odpornych na próby odgadnięcia) par kluczy. Mnoży on dwie duże liczby pierwsze (podzielne tylko przez 1 i przez siebie) i z otrzymanego wyniku poprzez kilka innych dodatkowych operacji ustala klucz publiczny i zależny od niego klucz prywatny. Pierwszy z nich służy do szyfrowania wiadomości przeznaczonych dla właściciela kluczy i co za tym idzie powinien być jak najszerzej propagowany. Klucz prywatny jest tajny i tylko przy jego pomocy można odszyfrować to, co zostało zakodowane kluczem publicznym.

Przyjmując odpowiednio duże liczby pierwsze otrzymujemy szyfr odporny na złamanie. Odczytanie zakodowanej wiadomości wymagałoby bowiem rozłożenia bardzo dużej liczby na czynniki pierwsze - co przy dzisiejszym stanie nauk matematycznych jest niezwykle trudne. RSA w praktyce Jedną z podstawowych zalet RSA (oprócz idei pary kluczy) jest jego siła - teoretycznie możliwe jest wykorzystywanie kluczy dowolnej długości. Przy dzisiejszym stanie wiedzy i technologii, wysoki poziom bezpieczeństwa zapewniają klucze o długości 4096 bitów - i takie też najczęściej stosowane są w praktyce (dla porównania - 56 bitów dla algorytmu DES odpowiada 512 bitom dla RSA).

Poważną wadą algorytmu RSA jest jego wolne działanie. Z tego powodu stosuje się go zazwyczaj w połączeniu z innymi algorytmami, np. wspomnianym wcześniej DES (( DES)), który operacje szyfrowania przeprowadza 1000 razy szybciej. W takich systemach hybrydowych DES służy do szyfrowania wiadomości, RSA natomiast koduje już tylko klucz używany w DES-ie. Klucz zamknięty w takiej elektronicznej kopercie może następnie zostać bezpiecznie przesłany kanałem nie zapewniającym poufności - np. przez Internet.

RSA wchodzi w skład wielu istniejących lub proponowanych standardów i protokołów sieciowych. Jest szeroko stosowany w komunikacji internetowej: poufnej poczcie elektronicznej i sygnowaniu dokumentów cyfrowymi podpisami, programie PGP (( PGP)) i protokołach SET (( SET)), S/MIME (( S-MIME)), HTTPS (( HTTPS)) oraz SSL (( SSL)).

www.RSA.com
ZOBACZ TAKŻE:

Zobacz także: Cryptography,DES,AES

Czym jest RSA znaczenie w Słownik komputerowy R .