selecting query co to jest
Co oznacza skrót Selecting Query? Definicja kwerenda wybierająca. Słownik Pojęcie z zakresu baz.

Czy przydatne?

Co to znaczy Query Selecting

Definicja SELECTING QUERY: kwerenda wybierająca

Co oznacza SELECTING QUERY: Pojęcie z zakresu baz danych. Kwerenda wybierająca jest najczęściej używanym rodzajem kwerendy. służy do wybierania danych z jednej tabeli lub kilku tabel bazy danych i wyświetlania wyników w postaci arkusza danych.

Zobacz także: Updating Query,Crossing Query,Deleting Query,functional query,Joining Query,Make Table Query,Parametric Query,query

Czym jest Selecting Query znaczenie w Słownik komputerowy S .