static routing co to jest
Co oznacza skrót static routing? Definicja trasowanie statyczne. Słownik Router (( router.

Czy przydatne?

Co to znaczy Routing Static

Definicja STATIC ROUTING: trasowanie statyczne

Co oznacza STATIC ROUTING: Router (( router)) zaprogramowany do trasowania statycznego przesyła pakiety przez z góry określone porty. Po skonfigurowaniu routerów nie jest konieczne poznawanie tras ani przesyłanie jakichkolwiek informacji na ich temat. Rola tych urządzeń została ograniczona wyłącznie do przesyłania pakietów. Trasowanie statyczne sprowadza się jedynie w przypadku bardzo małych sieci, w których przesyłanie danych do wszystkich punktów docelowych odbywa się po tej samej ścieżce. W takiej sytuacji trasowanie statyczne może być najlepszym rozwiązaniem, ponieważ nie wymaga ono dodatkowej szerokości pasma na poznawanie tras i komunikację z innymi routerami. W miarę rozrastania się sieci i powstawania dodatkowych połączeń utrzymanie trasowania statycznego staje się coraz bardziej czasochłonne. Po każdej zmianie w dostępności routerów lub urządzeń transmisyjnych sieci WAN konieczne jest ich ręczne sprawdzanie i zaprogramowanie. Sieci WAN o bardziej skomplikowanej topologii, gdzie możliwe jest korzystanie z wielu ścieżek, wymagają stosowania trasowania dynamicznego. Stosowanie trasowania statycznego w takich sieciach przeczyłoby w ogóle sensowi istnienia wielokrotnych ścieżek.

Czym jest static routing znaczenie w Słownik komputerowy S .