galwanizacja co to jest
Co to znaczy galwanizacja? Definicja galwanizacja, galwanotechnika, pokrywanie elementów warstewką.

Czy przydatne?

Definicja galwanizacja

Definicja z ang. plating, z niem. Galvanisierung.

Co to znaczy GALWANIZACJA galwanizacja, galwanotechnika, pokrywanie elementów warstewką metalu poprzez elektrolizę dla otrzymania powłoki ochronnej a. zdobnicznej; med. galwanoterapia, leczenie dzięki elektr. prądu stałego.galwanizować techn., med. użytkować galwanizację, galwanoterapię; przen. sztucznie pobudzać, ożywiać, wydobywać na krótko z odrętwienia.GALWANO- w złożeniach: w odniesieniu galwanizacji, związany z galwanizacją.Etym. - od nazwiska fizyka i fizjologa wł.: Luigi Galvani (1737-98), odkrywcy zjawisk elektr. w preparatach zwierzęcych

Czym jest galwanizacja znaczenie w Znaczenie G .