galwanizacja co to jest
Co to jest galwanizacja? Definicja galwanizacja, galwanotechnika, pokrywanie elementów warstewką.

Czy przydatne?

Definicja galwanizacja

Definicja z ang. plating, z niem. Galvanisierung.

Co znaczy GALWANIZACJA: galwanizacja, galwanotechnika, pokrywanie elementów warstewką metalu poprzez elektrolizę dla otrzymania powłoki ochronnej a. zdobnicznej; med. galwanoterapia, leczenie dzięki elektr. prądu stałego. galwanizować techn., med. użytkować galwanizację, galwanoterapię; przen. sztucznie pobudzać, ożywiać, wydobywać na krótko z odrętwienia. GALWANO- w złożeniach: w odniesieniu galwanizacji, związany z galwanizacją. Etym. - od nazwiska fizyka i fizjologa wł.: Luigi Galvani (1737-98), odkrywcy zjawisk elektr. w preparatach zwierzęcych

Czym jest galwanizacja znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Gramatyka:
Porównanie morfologiczny i składniowy języka: edukacja o zasadach budowy języka w dziedzinie fonetyki, fleksji, słowotwórstwa i składni; książka gramatyki; por. artes liberales. Etym. - gr. grammatikē galwanizacja co znaczy.
Krzyżówka Glob:
Dlaczego elipsoida, sfera; kula ziemska; figura planety, satelity (naturalnego), Słońca. globalny ogólny, całkowity; całościowy; integralny; por. synkretyzm. globus schemat kuli ziemskiej, sfery niebieskiej a galwanizacja krzyżówka.
Co to jest Gamberge:
Jak lepiej gamberge [wym. gãberż] fr., pop. (1952) rozumowanie, refleksja, namysł galwanizacja co to jest.
Słownik GON:
Kiedy 1. kąt; figura geom. mająca ustaloną liczbę kątów. 2. płciowy; rodny, rozrodczy; nasienie; (-GONIA) pokolenie; rozmnożenie (się); pochodzenie, sposób stworzenia, zrodzenia się czegoś; genealogia galwanizacja słownik.
Czym jest Genizah:
Od czego zależy genizoth), hebr., schowek, składnica, skarbnica uszkodzonych a. (chwilowo) niepotrzebnych rękopisów. Etym. - staroż. Żydzi czuli głęboką, tradycyjną niechęć do niszczenia, darcia, palenia słowa galwanizacja czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: