co to jest
Co to jest GEO? Definicja GEO- w złożeniach: Ziemia; ziemia; skorupa ziemska; geograficzny.

Czy przydatne?

Definicja GEO

Definicja z ang. GEO, z niem. GEO.

Co znaczy GEO: GEO- w złożeniach: Ziemia; ziemia; skorupa ziemska; geograficzny. geologia edukacja o budowie i dziejach (skorupy) Ziemi. geonim lit. pseud. utworzony od nazwy geograficznej, na przykład Marycjusz Szymon z Pilzna (właśc. Szymon Kociołek). geopolityka doktryna polit., wg której tendencje rozwojowe i ekspansja polit. krajów są wyznaczane poprzez geografię, wykorzystywaną (zwł. w Niemczech) jako uzasadnienie dążeń imperialistycznych (por. Drang nach Osten; Lebensraum). geopatyczny spowodowany poprzez konsekwencje szkodliwego promieniowania z Ziemi. geografia zespół nauk badających powłokę ziemską i związki pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem geogr. geometria dział matematyki obejmujący różne teorie mat. powiązane z badaniem figur i stosunków przestrzennych (por. artes liberales; planimetria; stereometria). geofity rośliny ziemnopączkowe, gatunki roślin, których pączki odnowieniowe przetrzymują nie sprzyjającą porę roku pod ziemią, jak rośliny kłączowe, cebulkowe, bulwiaste. geodezja edukacja zajmująca się pomiarami Ziemi i wyznaczaniem kształtów i wymiarów jej powierzchni. geocentryzm staroż. teoria przyjmująca, Iż nieruchoma Ziemia znajduje się w środku Wszechświata. geometryczny rozwój mat. ciąg, gdzie każda liczba (oprócz pierwszej) jest rezultatem pomnożenia poprzedniej poprzez liczbę stałą, na przykład 1, 5, 25, 125, 625... Etym. - gr. gē 'ziemia'; zobacz centrum; geodaisía 'dzielenie ziemi'; -daisía od daíein 'dzielić', zobacz -graf-; -log; log-;-metr-; polityka; por. apogeum; perigeum

Czym jest GEO znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Generatio Spontanea:
Porównanie generatio spontanea ?Xac., hist. biol. samorództwo geo co znaczy.
Krzyżówka Gocart:
Dlaczego t] sport. miniaturowy, b. nisko osadzony, dwuśladowy auto wyścigowy bez nadwozia (pierw., w okresie 2. wojny świat., realizowany amatorsko, dla zabawy, z zużytych części samolotowych, poprzez geo krzyżówka.
Co to jest Grotesk:
Jak lepiej czcionki druk. o liniach równomiernie pogrubionych, bez cieniowań. groteska lit., muz., balet. utwór, którego środkami art. są: fantazja, dziwaczność, przejaskrawienie, ekstrawagancja, szarża, komizm geo co to jest.
Słownik Geisteswissenschaften:
Kiedy Geisteswissenschaften nm., dosł. 'edukacji duchowe', ogólna nazwa dyscyplin nauk. zajmujących się człowiekiem, społeczeństwem i jego dziejami, jest to (z grubsza) historią, psychologią, socjologią geo słownik.
Czym jest Gaf:
Od czego zależy gafel, gaf, rożec, ruchome drzewce, wsparte ukośnie o maszt, wykorzystywane do podnoszenia czworokątnego skośnego żagla gaflowego. Etym. - nm. Gaffel 'jw.', dawna, d.nm. i hol. forma nm. Gabel 'widły geo czym jest.
  • Dodano:
  • Autor: