co to jest
Co to jest GEO? Definicja GEO- w złożeniach: Ziemia; ziemia; skorupa ziemska; geograficzny.

Czy przydatne?

Definicja GEO

Definicja z ang. GEO, z niem. GEO.

Co znaczy GEO: GEO- w złożeniach: Ziemia; ziemia; skorupa ziemska; geograficzny. geologia edukacja o budowie i dziejach (skorupy) Ziemi. geonim lit. pseud. utworzony od nazwy geograficznej, na przykład Marycjusz Szymon z Pilzna (właśc. Szymon Kociołek). geopolityka doktryna polit., wg której tendencje rozwojowe i ekspansja polit. krajów są wyznaczane poprzez geografię, wykorzystywaną (zwł. w Niemczech) jako uzasadnienie dążeń imperialistycznych (por. Drang nach Osten; Lebensraum). geopatyczny spowodowany poprzez konsekwencje szkodliwego promieniowania z Ziemi. geografia zespół nauk badających powłokę ziemską i związki pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem geogr. geometria dział matematyki obejmujący różne teorie mat. powiązane z badaniem figur i stosunków przestrzennych (por. artes liberales; planimetria; stereometria). geofity rośliny ziemnopączkowe, gatunki roślin, których pączki odnowieniowe przetrzymują nie sprzyjającą porę roku pod ziemią, jak rośliny kłączowe, cebulkowe, bulwiaste. geodezja edukacja zajmująca się pomiarami Ziemi i wyznaczaniem kształtów i wymiarów jej powierzchni. geocentryzm staroż. teoria przyjmująca, Iż nieruchoma Ziemia znajduje się w środku Wszechświata. geometryczny rozwój mat. ciąg, gdzie każda liczba (oprócz pierwszej) jest rezultatem pomnożenia poprzedniej poprzez liczbę stałą, na przykład 1, 5, 25, 125, 625... Etym. - gr. gē 'ziemia'; zobacz centrum; geodaisía 'dzielenie ziemi'; -daisía od daíein 'dzielić', zobacz -graf-; -log; log-;-metr-; polityka; por. apogeum; perigeum

Czym jest GEO znaczenie w Znaczenie G .

Co znaczy Glajchszaltować:
Definicja przen. na siłę równać, podciągać pod szablon; polit. ujednolicać przemocą, totalnie (stowarzyszenia, związki, prasę, sposób myślenia i tak dalej. Etym. - nm. gleichschalten 'ujednostajnić geo co to jest.
Co znaczy Graviora Manent:
Definicja graviora manent ?Xac., mamy przed sobą jeszcze większe niebezpieczeństwa. Etym. - z Wergiliusza (Eneida, 6, 84 geo definicja.
Co znaczy Gladiator:
Definicja Rzymie - zapaśnik cyrkowy, walczący mieczem (a. inną bronią) na Zgon i życie z innymi (a. z dzikimi zwierzętami) ku rozrywce widzów. gladiolus bot. mieczyk. Etym. - ?Xac. gladiator 'jw.' i gladiolus geo co znaczy.
Co znaczy Gazyfikacja:
Definicja produkcji i zużycia gazów palnych w danym rejonie a. państwie. Etym. - gas 'gaz' słowo utworzony poprzez flamandzkiego lekarza van Helmonta (1577-1644) wg gr. cháos zobacz chaos; -fikacja z ?Xac geo słownik.
Co znaczy Genialny:
Definicja genialny zobacz geniusz geo znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: