co to jest
Co to znaczy GEO? Definicja GEO- w złożeniach: Ziemia; ziemia; skorupa ziemska; geograficzny.

Czy przydatne?

Definicja GEO

Definicja z ang. GEO, z niem. GEO.

Co to znaczy GEO GEO- w złożeniach: Ziemia; ziemia; skorupa ziemska; geograficzny.geologia edukacja o budowie i dziejach (skorupy) Ziemi.geonim lit. pseud. utworzony od nazwy geograficznej, na przykład Marycjusz Szymon z Pilzna (właśc. Szymon Kociołek).geopolityka doktryna polit., wg której tendencje rozwojowe i ekspansja polit. krajów są wyznaczane poprzez geografię, wykorzystywaną (zwł. w Niemczech) jako uzasadnienie dążeń imperialistycznych (por. Drang nach Osten; Lebensraum).geopatyczny spowodowany poprzez konsekwencje szkodliwego promieniowania z Ziemi.geografia zespół nauk badających powłokę ziemską i związki pomiędzy działalnością człowieka i środowiskiem geogr.geometria dział matematyki obejmujący różne teorie mat. powiązane z badaniem figur i stosunków przestrzennych (por. artes liberales; planimetria; stereometria).geofity rośliny ziemnopączkowe, gatunki roślin, których pączki odnowieniowe przetrzymują nie sprzyjającą porę roku pod ziemią, jak rośliny kłączowe, cebulkowe, bulwiaste.geodezja edukacja zajmująca się pomiarami Ziemi i wyznaczaniem kształtów i wymiarów jej powierzchni.geocentryzm staroż. teoria przyjmująca, Iż nieruchoma Ziemia znajduje się w środku Wszechświata.geometryczny rozwój mat. ciąg, gdzie każda liczba (oprócz pierwszej) jest rezultatem pomnożenia poprzedniej poprzez liczbę stałą, na przykład 1, 5, 25, 125, 625...Etym. - gr. gē 'ziemia'; zobacz centrum; geodaisía 'dzielenie ziemi'; -daisía od daíein 'dzielić', zobacz -graf-; -log; log-;-metr-; polityka; por. apogeum; perigeum

Czym jest GEO znaczenie w Znaczenie G .