harmonia hipokampa formacja co to jest
Holistyczne myślenie co znaczy Halucynacje krzyżówka Habituacja co to jest Heurystyka słownik.

Definicje z psychologii na H

  • Definicja Harmonia Co znaczy  Obiekt struktury dzieła muzycznego wyrażający się we współbrzmieniach i akordach
  • Definicja Formacja Hipokampa Krzyżówka właściwego (CA – od Cornus Ammonis a więc róg Amona) i z zakrętu zębatego. Nazwa pochodzi od konika morskiego (hippocampus), lecz w budowie wewnętrznej
  • Definicja Heurystyka Co to jest znajduję) znaczy zdolność wykrywania nowych faktów i związków pomiędzy nimi. Początkowo termin odnosił się do strategii myślenia, które aczkolwiek nie
  • Definicja Habituacja Słownik przywykać) znaczy stopniowe zmniejszanie się siły reakcji organizmu (aż do jej zaniku) na impuls, który trwa długo albo powtarza się wielokrotnie i nie ma
  • Definicja Halucynacje Czym jest l)ucinari (co znaczy bredzić, marzyć, śnić) i dotyczy zaburzeń spostrzegania, gdy pacjent widzi, słyszy albo odczuwa coś, czego tak faktycznie nie ma. W tym
  • Definicja Myślenie Holistyczne Co oznacza holos - całość. Przeciwstawny redukcjonizmowi pogląd, wg którego wszelakie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Holistyczne myślenie co znaczy Halucynacje krzyżówka Habituacja co to jest Heurystyka słownik Hipokampa formacja czym jest Harmonia co oznacza. co to jest.

Słownik Harmonia co znaczy Hipokampa formacja krzyżówka Heurystyka co to jest co to znaczy.