habituacja halucynacje co to jest
Habituacja, Halucynacje, Heurystyka, Holistyczne Myślenie, Hipokampa Formacja, Harmonia.

Definicje z psychologii na H

  • Definicja Harmonia Co to jest  Obiekt struktury dzieła muzycznego wyrażający się we współbrzmieniach i akordach
  • Definicja Formacja Hipokampa Co to jest – od Cornus Ammonis a więc róg Amona) i z zakrętu zębatego. Nazwa pochodzi od konika morskiego (hippocampus), lecz w budowie wewnętrznej
  • Definicja Myślenie Holistyczne Co to jest całość. Przeciwstawny redukcjonizmowi pogląd, wg którego wszelakie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom
  • Definicja Heurystyka Co to jest znaczy zdolność wykrywania nowych faktów i związków pomiędzy nimi. Początkowo termin odnosił się do strategii myślenia, które aczkolwiek
  • Definicja Halucynacje Co to jest co znaczy bredzić, marzyć, śnić) i dotyczy zaburzeń spostrzegania, gdy pacjent widzi, słyszy albo odczuwa coś, czego tak faktycznie nie
  • Definicja Habituacja Co to jest stopniowe zmniejszanie się siły reakcji organizmu (aż do jej zaniku) na impuls, który trwa długo albo powtarza się wielokrotnie i nie ma

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja Habituacja, Halucynacje, Heurystyka, Holistyczne Myślenie, Hipokampa Formacja, Harmonia co to jest.

Słownik Habituacja, Halucynacje, Heurystyka, Holistyczne Myślenie co to znaczy.