hipokampa formacja holtyczne co to jest
CO ZNACZY Hipokampa Formacja, Holistyczne Myślenie, Habituacja, Halucynacje, Harmonia, Heurystyka.

Definicje z psychologii na H

  • Definicja Heurystyka Co to jest znajduję) znaczy zdolność wykrywania nowych faktów i związków pomiędzy nimi. Początkowo termin odnosił się do strategii myślenia, które aczkolwiek nie
  • Definicja Harmonia Definicja  Obiekt struktury dzieła muzycznego wyrażający się we współbrzmieniach i akordach
  • Definicja Halucynacje Co znaczy l)ucinari (co znaczy bredzić, marzyć, śnić) i dotyczy zaburzeń spostrzegania, gdy pacjent widzi, słyszy albo odczuwa coś, czego tak faktycznie nie ma. W tym
  • Definicja Habituacja Słownik przywykać) znaczy stopniowe zmniejszanie się siły reakcji organizmu (aż do jej zaniku) na impuls, który trwa długo albo powtarza się wielokrotnie i nie ma
  • Definicja Myślenie Holistyczne Znaczenie holos - całość. Przeciwstawny redukcjonizmowi pogląd, wg którego wszelakie zjawiska tworzą układy całościowe, podlegające swoistym prawidłowościom, których nie
  • Definicja Formacja Hipokampa Czym jest właściwego (CA – od Cornus Ammonis a więc róg Amona) i z zakrętu zębatego. Nazwa pochodzi od konika morskiego (hippocampus), lecz w budowie wewnętrznej

Co to jest - Pojęcia od psychiatry

Słownik definicji psychologa. Co to znaczy u psychologa? Co oznacza u psychiatry? Przykłady zachowań jak znosić.

Definicja CO ZNACZY Hipokampa Formacja, Holistyczne Myślenie, Habituacja, Halucynacje, Harmonia, Heurystyka co to jest.

Słownik Co oznacza Hipokampa Formacja, Holistyczne Myślenie, Habituacja co to znaczy.