hieratyczny co to jest
Co to znaczy hieratyczny? Definicja hieratyczny kapłański, rytualny; uroczysty, dostojny.

Czy przydatne?

Definicja hieratyczny

Definicja z ang. hieratic, z niem. hieratic.

Co to znaczy HIERATYCZNY hieratyczny kapłański, rytualny; uroczysty, dostojny, namaszczony, pełen patosu; monumentalny.hieroglify pismo piktograficzne (obrazkowe), zwł. najstarsza forma pisma egip.; pismo nieczytelne, niewyraźne, nie do odcyfrowania; tajemnicze, zagadkowe znaki.hieromancja st.rz. wróżenie z wnętrzności zwierząt ofiarnych.hiero- zobacz hier-.hierografia rozprawa na tematy religijne.hierodula staroż. święta prostytutka-niewolnica należąca do jednej ze świątyń Isztar a. Afrodyty.hierodul staroż., niewolnik należący do świątyni.hierokracja rządy kapłanów.hierofant kapłan w staroż. Grecji, zwł. gł. kapłan misteriów eleuzyńskich.Etym. - gr. hieratikós 'kapłański' od hierós, zobacz hier-; gr. hieródoúlos 'jw.'; doúlos 'niewolnik, niewolnica'; hierophantēs 'hierofant'; -phantēs od phainein 'pokazywać'; zobacz -glif; graf; -kracja; -mancja. Egipskie pismo hieroglificzne służyło gł. do pisania na kamieniu; od XXVII w. przed naszą erą stosowano pismo uproszczone, hieratyczne, a od VIII w. przed naszą erą jeszcze bardziej uproszczone - demotyczne

Czym jest hieratyczny znaczenie w Znaczenie H .