co to jest
Co to znaczy HOM? Definicja HOM(O)- w złożeniach: taki sam, jednakowy; podobny; tegoż gatunku.

Czy przydatne?

Definicja HOM

Definicja z ang. HOM, z niem. HOM.

Co to znaczy HOM HOM(O)- w złożeniach: taki sam, jednakowy; podobny; tegoż gatunku, analogicznej budowy (por. homeo-; hetero-; -izo-).Etym. - gr. homós 'jednakowy, ten sam, taki sam; podobny'; por. anomalia; homeo

Czym jest HOM znaczenie w Znaczenie H .