mort sans phrase co to jest
Co to jest la mort sans phrase? Definicja la mort sans phrase fr., Zgon - bez frazesów. Etym.

Czy przydatne?

Definicja la mort sans phrase

Definicja z ang. la mort sans phrase, z niem. la mort sans phrase.

Co znaczy LA MORT SANS PHRASE: la mort sans phrase fr., Zgon - bez frazesów. Etym. - abbé Joseph Sieyes (por. j'ai vecu), głosując 20 I 1793 za wyrokiem Zgonu na Ludwika XVI; przewarzająca część członków Komitetu Narodowego uzupełniała swój głos jakąś odpowiednią sentencją (wg Sieyesa owo sans phrase dodał od siebie sprawozdawca prasowy)

Czym jest la mort sans phrase znaczenie w Znaczenie L .

Co znaczy La Foi Du Charbonnier:
Definicja la foi du charbonnier fr., 'wiara węglarza', prosta, naiwna wiara nie wsparta na ?Xadnych przesłankach, argumentach filoz., metafizycznych czy teologicznych la mort sans phrase co to jest.
Co znaczy Laksacja:
Definicja laksacja med. rozwolnienie, biegunka. Etym. - ?Xac. laxatio 'jw.' od laxare 'rozprzestrzenić; uwolnić' z laxus 'obszerny; luźny; rozlazły la mort sans phrase definicja.
Co znaczy La Putain Respectueuse:
Definicja respectueuse fr., Dziwka pełna szacunku. Etym. - dramat (1946 r.) Jeana Paula Sartre'a; w tytule fr. gra słów: może on również znaczyć: Dziwka-prostytutka; tł. Jana Kotta: Ladacznica z zasadami la mort sans phrase co znaczy.
Co znaczy Luneta:
Definicja optyczny do powiększania obrazu odległych elementów, złożony z tuby, obiektywu i okularu; techn. podtrzymka; archit. małe sklepienie, zazw. poprzeczne w relacji do gł. sklepienia, mieszczące la mort sans phrase słownik.
Co znaczy LOK:
Definicja lokalizacja umiejscowienie; rozmieszczenie; niedopuszczenie do rozszerzenia się czegoś (na przykład pożaru). lokalny miejscowy, właściwy danemu miejscu. lokata umieszczenie kapitału w la mort sans phrase znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: