locum co to jest
Co to znaczy locum? Definicja locum ?Xac., lokum, miejsce, pomieszczenie, siedlisko. locus minoris.

Czy przydatne?

Definicja locum

Definicja z ang. accommodation, z niem. Stellvertreter.

Co to znaczy LOCUM locum ?Xac., lokum, miejsce, pomieszczenie, siedlisko.locus minoris resistentiae ?Xac., miejsce najsłabszego oporu, med. najwrażliwsze, najmniej odporne.locum tenens ?Xac., zastępca (zwł. lekarza a. kapłana).locus sigilli (L.S.) ?Xac., miejsce pieczęci a. na pieczęć.locus classicus ?Xac., klasyczny ustęp dzieła lit., zwł. ustęp istotny dla wyjaśnienia wyrazu a. tematu.locus standi ?Xac., dosł. 'miejsce pobytu', prawn. prawo stawienia się przed sądem a. komisją w jakiejś sprawie; prawo zostania wysłuchanym; pkt. widzenia, stanowisko zajęte w dyskusji.locus poenitentiae ?Xac., miejsce (czas) pokuty, skruchy; okazja wycofania się ze zobowiązania, możliwość do rozmyślenia się a. porzucenia zamiarów przestępczych

Czym jest locum znaczenie w Znaczenie L .