zafra co to jest
Co to jest zafra? Definicja zafra hiszp., [wym. zafra] zestaw (żniwa) trzciny cukrowej. Słownik.

Czy przydatne?

Definicja zafra

Definicja z ang. zafra, z niem. zafra.

Co znaczy ZAFRA: zafra hiszp., [wym. zafra] zestaw (żniwa) trzciny cukrowej

Czym jest zafra znaczenie w Znaczenie Z .

Co znaczy Zglajchszaltowany:
Definicja zglajchszaltowany zobacz glajchszaltować zafra co to jest.
Co znaczy Zapiski Iz Miortwowo Doma:
Definicja Zapiski iz miortwowo doma ros., Wspomnienia z domu umarłych. Etym. - tytuł powieści (1861-62) F. Dostojewskiego zafra definicja.
Co znaczy Zeitgeber:
Definicja rozmaitych wyznaczników czasu, takich jak światło, ciemność a. temp., wpływających na działanie zegara biologicznego żywych organizmów. Etym. - nm. dosł. 'dawca czasu'; Zeit, zobacz Zeitnot; geben zafra co znaczy.
Co znaczy Zeitgeist:
Definicja cajtgajst] duch czasu; niedostrzegalne wpływy tworzące klimat recenzji i poglądów epoki; konwencje myślowe i nie kwestionowane założenia, zawarte w kulturze i nauce danego okresu, charakterystyczne zafra słownik.
Co znaczy Zoomorfizm:
Definicja przedstawienie bóstwa w formie zwierzęcej a. z atrybutami zwierzęcymi. (d)zoon politikon gr., arystotelesowska pojęcie człowieka jako "istoty państwowej", jest to stworzonej z natury do zafra znaczenie.
  • Dodano:
  • Autor: