obywatel państwa trzeciego co to jest
Co oznacza obywatel państwa trzeciego: w przekonaniu prawa UE, każda osoba mająca obywatelstwo.

Czy przydatne?

Czym jest obywatel państwa trzeciego

Definicja z ang. third-country national, z niem. Drittstaatsangehörigen.

Definicja: w przekonaniu prawa UE, każda osoba mająca obywatelstwo państwa niebędącego członkiem UE

Czym jest obywatel państwa trzeciego znaczenie w Słownik na O .