ojcowie europy co to jest
Co oznacza ojcowie Europy: integracji europejskiej po II wojnie światowej i pierwszych struktur.

Czy przydatne?

Czym jest ojcowie Europy

Definicja z ang. fathers of Europe, z niem. Väter Europas.

Definicja: nazwa obejmująca artystów idei integracji europejskiej po II wojnie światowej i pierwszych struktur Wspólnoty Europejskiej. Należą do nich inicjatorzy Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali J. Monnet i R. Schuman. Przywódcy premierzy i ministrowie ówczesnej Europy zaangażowani w realizację idei europejskich, jak A. de Gasperi, P.H. Spaak, K. Adenauer, W. Churchill, równocześnie będący w Ruchu Europejskim. Spośród w najwyższym stopniu znanych Polaków J. Retinger

Czym jest ojcowie Europy znaczenie w Słownik na O .